Raghupati Raghav Raja Ram

Raghupati raghav raja ram, patit paavan sita-ram
Sundar madhav meghashyam, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||1||

Rishivara sannidha lakshmana ram, magha samrakshana karte ram
Sati ahalyo-ddharak ram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||2||

Pitrajnake paalak ram, dandaka vana vanavaasi ram
Hanumant ke daivat ram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||3||

Seta virahi dukhita ram, saagar setu bandhak ram
Astra shastra vidya dhana ram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||4||

Jaanakinaath dhanurdhara ram, vaanar sena sanyut ram
Raavan hantaka raghav ram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||5||

Lanka vijayi raghupati ram, ayodhyapati seeta-ram
Prajnanuranjak rajaram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||6||

Mahayagna daivat shreeram, ramshila me praana ram
Vishal mandir shobhana ram, shreeram jaya ram jaya jaya ram ||7||

Advertisements